Sở GT-VT cho biết, tổng khối lượng hàng thông qua cảng trong 9 tháng ước đạt khoảng 44,76 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013 (44,76/36,68 triệu tấn).

Sở GT-VT cho biết, tổng khối lượng hàng thông qua cảng trong 9 tháng ước đạt khoảng 44,76 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013 (44,76/36,68 triệu tấn), trong đó: hàng container tăng 39% (17,23/12,42 triệu tấn), hàng lỏng không tăng, đạt 11,05 triệu tấn, hàng khô tăng 25% (16,48/13,19  triệu tấn).

Nguyên nhân lượng hàng container tăng đều do hàng xuất nhập khẩu tăng 39% (888/638 ngàn TEUs) và hàng quá cảnh tăng 49% (1,1 triệu/832 ngàn TEUs). Lượng hàng khô tăng chủ yếu do hàng xuất nhập khẩu và hàng quá cảnh, bù đắp lượng giảm của hàng khô nội địa. Riêng hàng lỏng tiếp tục có xu hướng chuyển từ hàng quá cảnh sang hàng nội địa.

Lượng hàng container và hàng khô xuất nhập khẩu tăng cho thấy dấu hiệu tiếp tục phục hồi của nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt là khu vực Cái Mép – Thị Vải.

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Liên hệ

Chúng tôi

Công ty TNHH Kiến Trúc và Công Nghệ Mới

ARCHITECTURE AND NEW TECHNOLOGY COMPANY

Sáng lập: KTS Nguyễn Tiến Nam Vốn điều lệ: 10.000.000.000 ( mười tỷ việt nam đồng)

Thời tiết

Hotline

Bấm và gọi cho chúng tôi ngay bây giờ

0987976888

15 95 593 854 19,373 22,050 226,494