QUY HOẠCH KHU NHÀ Ở VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI VIỆT NAM - PHÂN VIỆN I, LÁNG HOÀ LẠC, HÀ NỘI

QUY HOẠCH KHU NHÀ Ở VIỆN KHOA HỌC THUỶ LỢI VIỆT NAM - PHÂN VIỆN I, LÁNG HOÀ LẠC, HÀ NỘI

Dự án liên quan

Liên hệ

Chúng tôi

Công ty TNHH Kiến Trúc và Công Nghệ Mới

ARCHITECTURE AND NEW TECHNOLOGY COMPANY

Sáng lập: KTS Nguyễn Tiến Nam Vốn điều lệ: 10.000.000.000 ( mười tỷ việt nam đồng)

Thời tiết

Hotline

Bấm và gọi cho chúng tôi ngay bây giờ

0987976888

32 39 752 854 19,532 22,050 226,653