Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm Nhìn

Tiên phong áp dụng công nghệ mới để trở thành nhà thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp an toàn hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng vào năm 2017

Sứ mệnh chiến lược

Định tính:

Nhà thầu đóng góp cho việc tăng năng suất và chất lượng lao động cho ngành xây dựng Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Định lượng:

  • * Năm 2015: Đạt được Doanh Thu Vnd 1.500 tỷ | Lợi Nhuận Vnd xxx tỷ.
  • * Năm 2017: Đạt được Doanh Thu Vnd xxx tỷ | Lợi Nhuận Vnd xxx tỷ.
  • * Tiến độ thi công rút ngắn xx% so với nhà thầu cùng lĩnh vực.
  • * Thi công không có tai nạn.
  • * Tiết kiệm xx% nhân lực so với nhà thầu cùng lĩnh vực.

 

Chiến lược trọng tâm

  • * Sản phẩm: đáp ứng nhu cầu thị trường và tận dụng năng lực sẵn có trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, với tỷ trọng loại hình công trình – 70% công nghiệp và dịch vụ; 20% dân dụng, 10% hạ tầng và dự án chính phủ.
  • * Tập trung xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Đầu tư, sang lọc nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất công việc, trình độ tay nghề, hiệu quả quản lý và thi công.
  • * Áp dụng công nghệ mới với độ chính xác cao, tốc độ nhanh, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm hệ số hao hụt và thời gian. Nhằm tăng hiệu quả đầu tư và chất lượng thi công, quản lý dự án.
  • * Cung cấp giải pháp tổng thể cũng như cơ sở dữ liệu của dự án từ công đoạn khảo sát, thiết kế tới thi công và bảo hành, vận hành dự án.
  • * Xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác/NCC có năng lực trong và ngoài nước.

Liên hệ

Chúng tôi

Công ty TNHH Kiến Trúc và Công Nghệ Mới

ARCHITECTURE AND NEW TECHNOLOGY COMPANY

Sáng lập: KTS Nguyễn Tiến Nam Vốn điều lệ: 10.000.000.000 ( mười tỷ việt nam đồng)

Thời tiết

Hotline

Bấm và gọi cho chúng tôi ngay bây giờ

0987976888

45 53 766 854 19,546 22,050 226,667